Kolangit

Gallgångsinflammation orsakas av bakteriell infektion. Oftast startar infektionen distalt och sprider sig i riktning mot levern.

Bakterierna, som ofta är tarmbakterier, når gallgångarna via vena portae och levern eller via Oddi-sfinktern.

Ofta finns någon form av hinder för normalt gallflöde när kolangit utvecklas.

Kolangit ger ofta milda symptom men intermittent feber, höjt CRP och höjda leverenzymer kan ses. Ofta normalt bukstatus.

Behandlingen går ut på att avlägsna eventuella flödeshinder, bekämpa infektionen med antibiotika efter odling och resistensbestämning samt kolecystektomi. Bakterier kan nämligen finnas kvar i gallblåsan.

Om tillståndet utvecklas med hög feber och påverkat allmäntillstånd kan en varig kolangit ha utvecklats. patienten kan drabbas av chock och sepsis och snabbt tillföras stora doser antibiotika som är verksamma mot gramnegativa och anaeroba bakterier. Patienten behöver eventuellt även vätskebehandling och syrgas. Om patienten inte stabiliseras måste gallvägarna dräneras.