Inför kirurgi

Man vill veta om det finns tecken på coronarinsufficiens, dvs bröstsmärta, ST‐sänkning, arytmi eller blodtrycksfall.