Blodtransfusion

När man ger blodersättning siktar man på utspädning av blodet (hemodilution). Därför ger man inte lika stort antal erytrocyter som förlorats. Man uppnår inte normala hemoglobinvärden utan landar på ca 85-90 g/liter. Detta tillgodoser syrgastransporten till vävnaden då den minskade oxygenbärande kapaciteten kompenseras av blodets lägre viskositet. Man får på detta sätt en förbättrad perifer cirkulation.

Man ger inte helblod utan istället använder man sig av systemet med blodkomponentterapi.

Blodersättningsstegen

  1. Ersätt med blodvolymexpanderande vätskor om man bedömer att man med hjälp av detta når ett Hb-värde på minst 85 g/liter.
  2. Ersätt med en enhet erytrocytkoncentrat samt 250 ml 3 % kolloidlösning per 500 ml blodförlust om punkt 1 ej bedöms vara tillräcklig och om blödningen ej överstiger 50 % av total blodvolym.
  3. Vid större blodförlust ges för varje ytterligare 500 ml blodförlust en enhet erytrocykoncentration samt en enhet cellfattig plasma.
  4. När mer än 100 % av blodvolymen förlorats krävs tillförsel av trombocytkoncentrat.