Körförbud

Enligt körkortslagen måste en läkare som vid en undersökning finner att en patient av medicinska skäl är uppenbart olämplig att ha körkort eller taxiförarlegitimation anmäla detta till länsstyrelsen. Innan läkaren gör en anmälan måste han/hon tala om för patienten att en anmälan kommer att göras. Läkarens anmälningsskyldighet går här före tystnadsplikten. Läkaren kan också ge ett muntligt körförbud så länge som han kan lita på att patienten följer det. Muntligt körförbud kan t.ex. behövas under utredning av en sjukdom eller om man förväntar sig att sjukdomen kan gå tillbaka.