Diciplinpåföljd

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd kan fatta beslut om diciplinpåföljd för enskilda yrkesutövare.

Erinran

Varning

Andra åtgärder

Prövotid

Tre år

Återkallelse av legitimation

Socialstyrelsen, JO, JK eller läkaren själv kan begära återkallelse av legitimation hos Hälso- och Sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Indragning eller begränsning av förskrivningsrätt