Juridik

Hälso- och sjukvårdslagen

Denna lag riktar sig till landsting och anger målen för hälso- och sjukvården.  Den ställer upp de normer som  ska gälla i hälso- och sjukvården. Exempel på viktiga punkter i lagen:

  • En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
  • Alla människor har lika värde oavsett personliga förutsättningar och vården ska ges med respekt för detta.
  • Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till denna.
  • Vården ska ges i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • Patienten ska känna sig trygg och väl omhändertagen.
  • Vården ska vara lätt tillgänglig.
  • Patienternas självbestämmande och integritet ska respekteras.

Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS)

LYHS innehåller konkreta regler rörande personalens skyldigheter. Exempel:

  • Vården ska, så långt som möjligt, ges i samråd med patienten.
  • Patienten ska visas omtanke och respekt.
  • Patienten har rätt att få individuellt anpassad information.

Exempel på saker man som läkare måste tänka på

För att värna om patientens självbestämmande och integritet bör hon göras så delaktig som möjligt i vården. Man är därför skyldig att ge patienten individuellet anpassad (språkligt och innehållsmässigt) information som gör det möjligt för patienten att förstå fördelar och nackdelar med olika vårdalternativ.