Symptom och differientialdiagnoser

Elsa 67 år, söker Dig som distriktsläkare på vårdcentralen. Hon har sedan 2 veckor besvärats av tilltagande trötthet, lite huvudvärk och frysningar. Senaste månaden noterat viktnedgång på 4 kg. Tre dagar innan besöket på vårdcentralen upplevde hon något konstigt med synen, hon kan dock inte precisera sina besvär mer än så. Hon är tidigare frisk och äter inga mediciner. Temperaturen uppmäts till 37,7 grader. Sänka 60 mm.

Möjliga differentialdiagnoser kan vara:
Temporalisarterit (baserat på huvudvärk, subfebrilitet, sänka, synstörning, viktnedgång)
Malignitet (baserat på trötthet, subfebrilitet, sänka, viktnedgång, huvudvärk)
Infektion, tex endokardit (baserat på trötthet, subfebrilitet, frysningar, sänka, viktnedgång)
Amaurosis fugax pga carotisstenos eller embolier (baserat på intermittent synstörning)
Anemi (baserat på trötthet, sänka med ev bakomliggande malignitet, frysningar)
Thyroidea-sjukdom (baserat på trötthet, frysningar, viktnedgång)
Diabetes (baserat på trötthet, nedsatt allmäntillstånd, viktnedgång)

Kliniska status bör tex innehålla genomgång av:
AT (mentalt, hudfärg, utslag, splinters mm, naglar, incomptecken, intorkning, tecken till thyroidea sjukdom mm) – anemi? malignitet? diabetes? inflammationsjukdom?
mun och svalg – anemi, sår, inflammations-sjukdom, infektion
hjärta – endokardit mm
lungor – infektion, inflammationssjukdom, malignitet
lymfkörtelstationer – malignitet, infektion
buk – infektion, malignitet
temporalkärl – temporalisarterit
mammae – malignitet
thyroidea – thyroidea-sjukdom
rectal-undersökning – malignitet, anemi
blodtryck – för bedömning av allmäntillstånd, huvudvärk, även Addison
ögonbottnar (bl a staspapill) med tanke på huvudvärk och allmänsymtom – malignitet
neurologi – malignitet, carotisstenos