Njursvikt

Sammanfattning

Symptom

Symptom vid kraftigt nedsatt njurfunktion är trötthet, nedsatt aptit, illamående, klåda, bensvullnad, frusenhet och ev. även bensvullnad och andningsbesvär.

Diagnos

asd

Epidemiologi

asd

Patofysiologi

asd

Behandling

Njurarna bildar vitamin D som är ett hormon vi behöver för att ta upp Calcium. Brist på vitamin D leder till hypocalcemi och en sekundär hyperparathyroidism. Man bör således komplettera prover med parathyroideahormon, men även fosfat och Calciumjonaktivitet.