Glomerulonefrit

Diagnos

Högt kreatinin, nedsatt urinproduktion och granulära cylindrar ger misstanke om glomerulonefrit.

Tänkbara differentialdiagnoser är akut vaskulit, akut pyelonefrit eller pyelonefrit med interstitiell nefrit (t ex.
orsakad av Ciproxin).

Fortsatt utredning
kontroll av serologier med avseende på akut glomerulonefrit/vaskulit, kompletterande provtagning samt akut remiss/kontakt med njurmedicinsk specialist.

ANA, ANCA, och anti-GBM samt komplett njurstatus (innefattande bl. a. P-kalium), blodstatus, leverstatus, standardbikarbonat.

Antibasalmembrannefrit (anti-GBM-nefrit)

Patofysiologi vid Antibasalmembrannefrit (anti-GBM-nefrit)

Autoimmun aktivering med antikroppar (IgG) mot primära antigen på C-terminala änden av alfa-3-kedjan i typ 4 kollagen, i det glomerulära basalmembranet. Detta kollagen finns även i alveolärt basalmembran. Antikropparna aktiverar komplement och orsakar därigenom en kraftig lokal inflammation. Även visst T-cellsengagemang. Således autoantikroppar mot glomerulärt basalmembran.

Behandling

Plasmaferes, Sendoxanpuls och Solu-Medrol. Patienten är kvar i kronisk dialys och utreds så småningom inför njurtransplantation.