Svampinfektion i lungan

pneumocystis jiroveci (carinii)

Behandlingen är i första hand sulfa i högdos peroralt eller parenteralt. Behandlingen ska pågå i 2-3 veckor. Biverkningar vid sulfa behandling är bland annat överkänslighetsreaktioner, leukopeni, hyperkalemi, lever och njurfunktionspåverkan.