Pulmonell hypertension

Pulmonell hypertension orsakas oftast av minskad tvärsnittsyta i lungornas blodkärl men det kan även vara resultatet av ökat blodflöde genom lungkärlen.

De vanligaste bakomliggande orsakerna:

  1. KOL eller interstitiell lungsjukdom
  2. Upprepade lungembolier
  3. Hjärtsjukdom där blod shuntas från vänster till höger.

I ca 5 % av fallen hittas ingen bakomliggande orsak. I dessa fall av primär pulmonell hypertoni krävs lungtransplantation för att patienten inte ska dö redan inom några år från diagnos.