Polyglobuli

Sekundär polyglobuli

Hög hemoglobin koncentration och hög hematokrit men normalt antal leukocyter och trombocyter.

Kan bero på kronisk hypoxi möjligen sekundär till sömnapnésyndrom. Hypoxin leder till ökad erytropoetin insöndring vilket medför ökad bildning av erytrocyter.

Behandling

Venesectio och vidare utredning med bland annat polygrafi.