Interstitiell lungsjukdom

Interstiell lungsjukdom medför minskad compliance (minskad eftergivlighet = ökad retraktionskraft) vilket i sin tur ger ökat andningsarbete. PCO2 i artärblod speglar den alveolär ventilationen. Man tar således en artärblodgas för att avgöra om andningsmuskulaturen sviktar.

I en normal lunga i vila når hemoglobinet full syremättnad redan efter cirka en tredjedel av passagen i kapillären som omger alveolen. Det innebär att det finns en reserv för diffusionsrubbning utan att det påverkar arteriellt PO2. Under ansträngning kan cardiac output öka flerfaldigt och därmed den hastighet med vilken erytrocyterna passerar genom de kapillärer som omger alveolerna. Det medför att det inte längre finns en reserv för försämrad diffusion utan hypoxi i artärbld uppstår.