Venös insufficiens

Sammanfattning

Symptom

Vid insufficiens i de ytliga venerna uppstår åderbråck som patienten kan uppleva som kosmetiskt besvärande. Om detta kombineras med insufficiens i en eller flera perforanter eller om insufficiensen drabbar de djupa venerna kan svårare symptom uppstå. Ödem, brunpigmentering, hypostatiska eksem och bensår.

Patofysiologi

Primär insufficiens där venerna vidgar sig och bildar åderbråck eller varicier är vanligast i de ytliga venerna och utgör främst ett kosmetiskt bekymmer.

Vid tromboser i de djupa venerna skadas klaffarna och även om kärlet rekanaliseras kommer kärlet vara i dåligt skick.

Normalt pressas blodet i venerna tillbaka mot hjärtat när musklerna i benet spänns. Men utan klaffar blir denna muskelpumpeffekt kraftigt försämrad. Normalt sjunker trycket i benets vener vid gång men vid venös insufficiens uteblir denna effekt.

Brunpigmenteringen beror på att röda blodkroppar läcker ut i vävnaden och inlagras i huden. Hemoglobinet i dem bryts med tiden ner till hemosiderin som ger den bruna pigmenteringen.

Hypostatiska eksem och bensår uppstår till följd av försämrat utbyte av nutritionsprodukter mellan kapillärerna och cellerna. Huden blir dåligt nutrierad och skadas.

Behandling

  • Tidig kompressionsbehandling
  • Rengöring av eventuella sår – Antibiotikabehandling är sällan aktuellt
  • Fortsatt kompressionsbehandling tills eventuella sår läkt
  • Sedan stödstrumpor då den venösa insufficiensen ej är botad
  • Kirurgisk behandling, perforantligatur, kan hindra det höga trycket att fortplanta sig till huden