Vaskuliter

Arterit i arteria temporalis är exempel på en vaskulitform i stora kärl.
Vid andra typer av vaskulit i fr a små kärl har man stor diagnostisk nytta av NCA = Antineutrofila cytoplasma antikroppar. Andra arteriter som kan ha ett positivt ANCA förutom temporalisarterit är Mikroskopisk polyangit eller Wegeners granulomatos eller hurge Strauss vaskulit.

Henoch-Schönleins purpura
Vilka 4 organ drabbas och hur ser symptomen ut?
Leder, njurar, hud, tarmar.