Temporalisarterit

Symptom

Diagnos

En arteria temporalisbiopsi bör utföras på patienten. För att säkrast kunna påvisa histologiska förändringar bör biopsin utföras inom 1 vecka efter insatt behandling. Ring den instans som utför biopsi och be om ett datum för snabb biopsi. Skriva remiss räcker ej!

Histologi

Typisk histologi

inflammation i hela artärväggen (transmuralt), inslag av jätteceller, intima-hyperplasi och luminal stenos/ocklusion.

Behandling

I akutskedet:

Prednisolon 40-60 mg/dag
Trombyl 75 mg/dag
Om synsymtom kan stötdoser med iv Solumedrol tex 500mg övervägas. (Kortison ska insättas omedelbart om temporalisarterit misstänks – annars risk för permanent blindhet pga vaskulit i kärlen till retina/synnerv).

PAtienten bör behandlas i 2-5 år.