Claudicatio intermittens

Symptom

De typiska symptomen vid claudicatio intermittens är smärtor i vad som kommer efter att patienten gått en sträcka, Fortsätter patienten att gå ökar intensiteten och patienten stannar. Efter en vilopaus på 2-3 minuter försvinner smärtorna och patienten kan på nytt gå ungefär lika långt innan hon får smärta respektive måste stanna. Patienten har aldrig någon smärta i vaden om hon inte anstränger den.

Diagnos

Undersök pulsationer i ljumskar, knäveck samt på fötterna. Lyssna efter blåsljud i ljumskarna. svårpalpabla pulsar i fötterna, huden lite tunn och rödaktigt missfärgad, minskad behåring på tårna, förtjockade naglar.

Sänkt ankeltryck kan uppmätas med doppler.

Differentialdiagnos: spinal stenos

Lämpliga blodprover

Lipider: LDL kolesterol, HDL, triglycerider

Faste plasmasocker

Urinsticka avseende glukos i urinen.

Elstatus med kreatinin

Det finns en stark koppling mellan claudicatio intermittens och njurartärstenos

Behandling

Trombocythämmare (Trombyl 75 mg x 1) och statinpreparat (Simvastatin 40 mg till kvällen)

Återhållsamhet med fett i maten.

Informera om den goda prognosen och att om patienten promenerar flitigt trots smärtan, kan fönstertittarsjukan så småningom bli mycket bättre.

Träning är mycket mer effektivt mot claudicatio intermittens än vid kärlkramp (angina pectoris) som är motsvarande besvär men i hjärtmukulaturen. Sannolikt är träning bättre just vid nedsatt perifer cirkulation pga att man till skillnad från i hjärtat har kollateraler som kan upparbetas.