Arteriell insufficiens

Fysikalisk undersökning av arteriell cirkulation i underbenet
hudfärg, eventuell hudatrofi, ulcerationer, ödem, hudtemperatur, hudsensibilitet. Palperar artärerna i benet dvs. a. femoralis, a. poplitea, a tibialis posterior, a dorsalis pedis. Lyssnar med stetoskop över bukaorta och i ljumskar. Frågar efter smärta.

Mätning av ankelblodtryck
Manschetten skall placeras kring ankeln och bredden skall vara 40 % av omkretsen. Det brukar ofta innebära att det går bra att använda arm‐manschett. Du detekterar flödessignalen med Doppler distalt om manschetten, t ex i a. dorsalis pedis eller tibialis posterior.

Patientexempel
Du uppmäter det systoliska arm‐blodtrycket till 136 mmHg, ankelblodtrycket på höger sida 148 mmHg och vänster (där foten är kall) 138 mmHg. Hur tolkar Du dessa fynd?
Svar: Eftersom patienten är diabetiker och har kända organkomplikationer är sannolikheten att hon har en ökad stelhet i artärväggarna ganska stor och man uppmäter då ej sällan ett högt ankelblodtryck trots att arteriell cirkulationsrubbning kan finnas. Det kan också vara så att hennes kärlförträngningar huvudsakligen sitter mera perifert i fotens/ tårnas ärtärer. Så man kan inte avfärda misstanken på arteriell cirkulationsrubbning.