Pulsus paradoxus

Pulsus paradoxus innebär att det systoliska blodtrycket är lägre, och pulsen känns svagare, vid inandning om man har hjärttamponad. Det beror på att vid inandning fylls högerhjärtat, och eftersom då det finns en begränsning för hjärtats möjlighet att fyllas, så fylls vänsterhjärtat mindre vid inandning och då blir slagvolymen ut i systemkretsloppet lägre.