Kranskärlssjukdom

Till kranskärlssjukdom räknas stabil och instabil angina pectoris (kärlkramp) och hjärtinfarkt.

Angina pectoris, eller kärlkramp, är den tillfälliga, kramande smärtan i bröstet som uppstår vid otillräcklig blodförsörjning av hjärtmuskulaturen. Detta orsakas oftast av aterosklerotiska förträngningar i kranskärlen.

Stabil angina = Symptom under minst fyra veckor utan tydliga tecken till försämring.

Ansträngnings angina (effort angina) = Symptom uppstår endeast vid fysisk ansträngning.

Spasmangina = Symptom uppstår vid psykisk anspännning eller kyla och anses orsakas av sammandragning av ett kranskärl.

Akut kranskärlssjukdom omfattar tillstånd som orsakas av plötsligt försämrat blodflöde i ett av hjärtats kranskärl. Till dessa tillstånd räknas instabil angina, hjärtinfarkt och plötslig död till följd av den arytmi som kan utlösas av plötslig syrebrist i hjärtmuskulaturen. Orsakas av tilltäppande trombotisering av ett kranskärl till följd av ruptur av ett aterosklerotiskt plack samt lokal spasm i kärlet.  Symptom uppstår plötsligt. Resultatet av tillståndet är beroende av hur lång tid det dröjer innan blodflödet återupprättas. Dröjer detta mer än 15-30 minuter så uppstår skador på hjärtmuskulaturen och ämnen läcker ut ur de skadade cellerna.  

Instabil angina och hjärtinfarkt beskrivs mer utförligt i kompendiet Akut kranskärlssjukdom.

Symptom

Diagnos

Riskfaktorer

  • Ålder
  • Manligt kön
  • Ärftlighet för tidiga aterosklerosmanifestationer
  • Hög kolesterolhalt
  • Högt blodtryck
  • Diabetes
  • Övervikt med nedsatt glukostolerans och fysisk inaktivitet

För insjuknande i hjärtinfarkt även följande riskfaktorer

  • Rökning
  • Typ A-personlighet
  • Negativa psykosociala faktorer

Behandling

Epidemiologi

Ca 1 % av Sveriges befolkning lider av kärlkramp. Incidens ca 16 000/år.

Ovanligt hos män och kvinnor innan 60 års ålder. Blans män i åldern 45-55 har ca 3 % kärlkramp och i åldern 65-75 är prevalensen 7 %. Män drabbas i högre omfattning än kvinnor upp till 75 års ålder.

Var femte patient som uppsöker akutmottagning i Sverige (ca 150 000 årligen) har symptom på kranskärlssjukdom. 90 000 av dessa läggs in på hjärtintensivavdelning. Av dessa hhar 1/3 hjärtinfarkt och 1/3 instabil angina.

Patofysiologi