Aortainsufficiens

Symptom

Diagnos

Behandling

Patienten bör avhålla sig från fysisk ansträngning och informeras att omedelbart söka akut om han skulle få bröstsmärta.

Efter klaffproteskirurgi är det normalt att ha ett systoliskt blåsljud över hjärtbasen pga att man alltid får en viss utflödesobstruktion av en klaffprotes. Personer med mekanisk klaffprotes skall alltid ha livslång warfarinbehandling. Med tanke på den dilaterade och sviktande vänsterkammaren preoperativt skall man också överväga sviktbehandling med t ex ACE- hämmare, åtminstone en tid efter operationen.

Efter klaffprotesoperation finns risk att patienten utvecklar perikardexudat och blir då tröttare och mer anfådd vid ansträngning. Patienten bör då undersökas med ultraljud och eventuellt exudat dräneras perkutant.

Patofysiologi

På grund av det stora klaffläckaget dilateras och sviktar vänster kammare, fyllnadstrycket till kammaren stiger då och det gör att vänster förmak förstoras. Aorta ascendens är så pass dilaterad att det finns en rupturrisk.

Slagvolymen ut genom aortaklaffen blir stor, därav den kraftiga carotispulsen. Vänster kammare dilateras p g a läckaget och därför är ictus lateralförskjuten. Diastoliska blåsljudet beror på läckage, det systoliska ett flödesbiljud över aortaklaffen p g a den stora slagvolymen.

Aortainsufficiens kan bero på tillstånd där det finns ärftlighet. Exempelvis Marfans syndrom men även andra ärftliga bindvävssjukdomar kan ge aortadilatation.