Klaffel

Vid misstanke om aortastenos bör man fråga om: bröstsmärta, svimning, yrsel eller excessiv andfåddhet vid ansträngning.

Patient med misstänkt aortastenos kan vara ute och gå etc som vanligt men inte behöver anstränga sig maximalt fysiskt och om hon skulle få symtom (yrsel, bröstsmärta, ökad andfåddhet vid ansträngning) skall hon höra av sig till mottagningen.

Efter kirurgi med insättande av aortaklaffprotes

Lämplig uppföljning är en relativt snar kontakt, inom 1-2 veckor, som kan göras per telefon för att stämma av att rehabiliteringen fortgår därhemma och att inga oroande symptom tillkommit. Mottagningsbesök efter 4-6 veckor med hjärtauskultation, CRP, Hb. Efter att patienten återhämtat sig kan polikliniska rutinkontroller ske hos ordinarie distriktsläkare.

Tidigt postoperativt finns risk för sen hjärttamponad, rytmrubbningar ffa förmaksflimmer . Sent efter op. endokardit, klaffprotesdysfunktion, hjärtsvikt.

Symptom att vara uppmärksam på är tidigt postop, tilltagande trötthet, dyspné. Senare feber utan känd infektionsadress. Hjärtsviktsymptom.
Ett ganska svagt, tidigsystoliskt blåsljud är normalt hos personer med aortaklaffprotes och beror på att protesen ger en liten utflödesobstruktion varför en viss turbulens och flödeshastighetsökning finns.

Normalt tryck i lilla kretsloppet är 30- 40 mmHg.
Tryckstegringen hos patient beror antingen på 1. Mitralisinsufficiensen, som ger tryckstegring i vä förmak, lungvener, lungkapillärer och lungartär, eller 2. Vänsterkammardysfunktionen, som ger fyllnadstrycksstegring till vänster kammare, vä förmakstrycksstegring och förhöjt lungvens- lungkapillär- och lungartärtryck. rsaken till vänsterkammarförstoringen i lilla kretsloppet kan vara volymbelastning av mitralisinsufficiensen eller också remodellering pga den systoliska dysfunktionen, efter eventuell anteroseptala hjärtinfarkt.

Hur hör man en mitralisinsufficiens bäst?
Vid auskultation med stetoskop med patienten i vänster sidoläge, hörs mitralisinsufficiensen bäst över apex. Stetoskopets membran- del används med fördel.

I ett ordentligt hjärtstatus ingår även palpation av ictus och carotispulsen.