Hjärtsvikt

BNP frigörs från hjärtats vänsterkammare vid ökad tänjning. Nedsatt njurfunktion, hög ålder och kvinnligt kön är faktorer som höjer BNP.

Klassificering av hjärtsviksgrad enligt New York Heart Association – NYHA

NYHA I -Organisk hjärtsjukdom utan symptom

NYHA II – Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet efter fysisk aktivitet av mer uttalad grad (springa, klättra, tungt kroppsarbete)

NYHA III – Medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig fysisk aktivitet (allt från gång i lätt motlut till av- och påklädning). Lättare fall kallas NYHA IIIA (klarar att utan besvär gå 200 meter på plan mark.

NYHA IV – Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila. Ökande symptom vid minsta aktivitet. Patienten är ofta bunden till säng eller stol.