Fallots anomali

QRS-durationen är viktig hos Fallotpatienter, > 180 msek innebär en kraftig ökad risk för ventrikulär arytmi.

Idag opereras barn med Fallots anomali i 1- årsåldern och kontrolleras därefter regelbundet under barnaåren. Kring 18 års ålder skall de överremitteras till vuxenkardiologisk enhet specialiserad på vuxna med medfödda hjärtfel (GUCH- mottagning) och fortsätta att kontrolleras där. Behov av information till tonåring med komplext medfött hjärtfel finns bl. a. beträffande yrkesval, fritidsaktiviteter, familjebildning, graviditet, barnafödande, intygs- o försäkringsfrågor, endokarditprofylax inkl tandhygien mm.