Förmaksflimmer

Det elektriska ursprunget anses oftast komma i och omkring lungvenernas mynningar i vänster förmak och kännetecknas av elektriskt kaos. Den mekaniska förmaksaktiviteten uteblir och förmaken står stilla med risk för trombbildning. Impuls-överledningen till kamrarna blir oregelbunden vilket ger varierande slagvolym, framförallt beroende på växlingen av diastoles fyllnadsfas. Vid mycket snabba slagserier kan pulsvågen nästan helt utebli (pulsdeficit). Den låga slag och minutvolymen kan leda till cirkulationsvikt fram för allt vid organisk hjärtsjukdom eller vid sympatikoton påverkan som vid tyreotoxikos. Vid fysisk ansträngning är också förmågan till adekvat minutvolymökning nedsatt genom bl a utebliven förmakskontraktion.