Arythmier

Accessorisk ledningsbana

Preexcitation, med kort PQ- tid och deltavåg. Det betyder att patienten har en accessorisk ledningsbana som leder den elektriska impulsen från förmak till kammare. Detta ger förutsättning för re- entry och därmed en takykardi.

Behandling

kateterledd radiofrekvensablation