Triglyceridemi

Tänkbara behandlingar för att sänka triglycerider är fibrater (stimulerar PPAR alfa) samt olika läkemedel som ökar insulinkänslighet, t.ex. PPAR gamma agonister. Statiner har också en viss triglyceridsänkande effekt. Nikotisnyra sänker slutligen också triglycerider genom att minska halterna av intracellulärt cykliskt AMP.