Thyroideasjukdomar

De vanligaste diagnoserna som är förknippade med ökad utsöndring av thyroideahormoner

Autoimmun tyreotoxikos (Graves sjukdom) är en trolig diagnos som i första hand drabbar unga och medelålders personer men kan förekomma i högre åldrar. Graves sjukdom orsakas av specifika antikroppar (TRAK) som stimulerar TSH receptorn och ger ofta uttalade symptom och kort symptomduration innan diagnos. Har patienten ögonsymptom är det troligen Graves sjukdom. Andra vanliga orsaker till tyreotoxikos är toxisk knölstruma och autonomt nodulus som i regel drabbar meddelålders och äldre människor. Man finner ofta en eller flera knölar på halsen. Ofta smygande långvarigt förlopp där klassiska symptom kan saknas. I regel inte så höga tyreoideahormonvärden men det långvariga förloppet ökar risken för bl a förmaksflimmer och hjärtsvikt. Vid en uttalad autoimmun tyreoidit eller subakut tyreoidit kan sköldkörtelhormon svämma ut och ge en övergående tyreotoxikos då folliklarna faller sönder. I efterförloppet kan sköldkörtelns parenkym vara så skadat att en övergående hypotyreos kan ses. Mera ovanliga tillstånd till tyreotoxikos är överdosering med sköldkörtelhormon, jodutlöst tyreotoxikos, receptordefekter eller biverkan till amiodarone och interferonbehandling. Hos vuxna är tyreotoxikos 5-10 ggr vanligare hos kvinnor än hos män.
Tyreoideahormon har effekter på utveckling, tillväxt och funktion hos alla celler i kroppen T4 är ett prohormon till T3, som anses stå för de biologiska effekterna. T3 passerar cellmembranen och in i cellkärnan där det binds till intranukleära receptorer. Det finns fyra olika receptortyper för T3 (alfa 1 och 2 respektive beta 1 och 2). T3 receptorn tillhör samma receptorfamilj som receptorerna för glucocorticoider, östrogen, testosteron, vitamin A och D. T3-receptorkomplexet binds tillsammans med andra s.k. transkriptionsfaktorer till DNA och aktiverar eller inaktiverar proteinsyntes. Proteinerna kan vara enzymer, hormoner (t.ex. somatotropin) och receptorer (t.ex. beta-adrenerga receptorer).

Symptom

Diagnos

Epidemiologi

Patofysiologi
I västvärlden är den dominerande orsaken till primär hypothyreos autoimmun thyreodit. Globalt sett dominerar dock jodbrist som orsak. 

Reglering av frisättningen av thyroideahormon
TRH från hypothalamus stimulerar hypofysen till produktion av TSH som i sin tur stimulerar syntes och sekretion av T4 och T3 från thyroidea. T4 och T3 utgör negativa feedbackmekanismer som inhiberar produktionen av TRH och TSH.

Behandling av hypothyreos
Levaxinsubstitution