Korotkoffljud

1) ”Hålbildningsteorin” (engelska: Cavitation theory): När luften släpps ut ur manschetten sjunker trycket i a. brachialis. Gaser, som vid högt tryck varit upplösta i blodet, går över till sin gasform när trycket sjunker. Dessa gaser bildar bubblor som spricker när blodflödet ökar och därmed åstadkommer ljud.

2) ”Artärväggsteorin” (engelska: Arterial wall theory): När blodtrycksmanschetten är uppumpad är kärlväggen i den underliggande brachialartären slapp. När luften sedan töms ut ur manschetten ökar blodflödet i artären och samtidigt överspänns kärlväggen som leder till ljud.

3) ”Turbulensteorin” (engelska: Turbulence theory): Under den uppumpade manschetten ligger a. brachialis sammanklappad i vad man kan kalla ett lågenergiområde. Proximalt för manschetten pressar blodet på från hjärtat och en hel del energi upplagras här. När blodet tillåts passera bildas en ojämn blodström igenom lågenergiområdet som leder till turbulens med uppkomst av ljud.

Skrivet av Isak Lindstedt