Aldosteronism

Utredning

primär (renin i plasma samt normal utsöndring av aldosteron i urinen) eller sekundär aldosteronism (ultraljud med doppler utav njurartärerna).

Vilka är mekanismerna bakom det sänkta reninvärdet i plasma vid primär aldosteronism?

Mekanismerna bakom det sänkta reninvärdet i plasma vid primär aldosteronism är vätskeretention och trycksegring samt ökad NaC1 i macula densa.