En bra död

11 grundregler för en bra död

1. Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta.

2. Att behålla kontrollen över vad som händer.

3. Att få behålla värdighet och integritet

4. Att ha kontroll över lindring av smärta och andra symtom.

5. Att ha valmöjligheter och kunna bestämma var man ska dö, det vill säga hemma eller på sjukhus.

6. Att få andliga och religiösa behov tillgodosedda.

7. Att ha rätt till palliativ vård, inte bara på sjukhus.

8. Att ha kontroll över vem eller vilka som är närvarande på slutet.

9. Att ha möjlighet att sätta upp direktiv som garanterar att önskningar respekteras.

10. Att ha tid att ta farväl och få bestämma andra viktiga tidpunkter.

11. Att få dö när det är dags och inte få livet förlängt när det inte längre finns någon mening.

Källa: British Geriatrics Society, Palliative and End of Life Care of Older People

Se även http://www.nrpv.se/pages/1.asp