Hjärtarbete

Diastolisk fyllnad

Den diastoliska fyllnaden har tre faser, snabba fyllnadsfasen, långsamma fyllnadsfasen och förmakskontraktionen. Den snabba fyllnaden av vänster kammare börjar när mitralklaffen öppnar, då trycket i förmaket är högre än i kammaren. En snabb trycksänkning i kammaren är beroende av kamrarnas relaxation som är en aktiv process, som kan bli störd vid t ex ischemisk hjärtsjukdom eller kammarhypertrofi vid hypertoni. I slutet av diastole spelar även kamrarnas compliance in. Utebliven förmakskontraktion ger 10-20 % mindre fyllnad. Den diastoliska funktionen kan studeras med Dopplerregistrering av mitralisinflöde och lungvenflöde, eller med vävnadsDoppler som registrerar rörelsehastigheten i väggen i diastole.