Calciumomsättning

Frisättningen av PTH regleras av den extracellulära calciumkoncentrationen. PTH ökar calciumkoncentrationen i extracellulärvätskan genom:

 • ökad reabsorption av calcium i njuren
 • frisättning av calcium från benvävnad
 • minskad reabsorption av fosfat i njuren
 • aktivering  av D-vitamin

Vitamin D3:

 • bildas i huden från kolesterol genom påverkan av solens UV-strålar
 • tillförs genom kosten
 • lagras i fettväv och lever som kalcidiol
 • Kalcidiol aktiveras av PTH till aktivt kalcitriol i njuren

Calcitonin

 • C-celler i thyroidea
 • Regleras av calciumkoncentrationen i extracellulärvätskan
 • Ökning av calciumkoncentrationen stimulerar kalcitoninutsöndringen
 • Effekter
  • Ökar calciuminlagringen i skelettet
  • Ökar calciumförlusterna i urinen