Benbildning

Hur bildas skelettet hos fostret?

Extremitetsanlaget utgörs av mesenkymala celler ur vilka anlag till skelettstrukturer så småningom bildas. Skelettdelar består således först av mesenkymala celler, som differentieras till broskceller, så att det finns en broskmodell av den framtida skelettdelen. Osteoblaster bildas sedan och ersätter chondrocyterna i ett primärt ossifikationscentrum i diafysen. Diafysen kommer redan under fostertiden att mineraliseras medan mineraliseringen av ändarna (metafys och epifys) kommer att ske först efter födelsen från sekundära ossifikationscentra, som bildas i ändarna på rörbenen. Denna typ av benbildning kallas enchondral (indirekt) till skillnad från membranös (direkt) benbildning. Platta ben, t.ex skallens ben och nyckelben bildas genom membranös (direkt) benbildning.

Längdtillväxt

Fysen = tillväxtzonen är belägen mellan epifys och diafys. I fysen bildas brosk som övergår till ben och fysen står därigenom för rörbenets längdtillväxt. Fysen är också elastisk och skyddar leden mot stötar.

Fysen består av 4 zoner som räknat från epifys mot diafys är:

  • Vilozon.
  • Proliferationszon. Karaktäriseras av celldelning.
  • Hypertrofisk zon. Karaktäriseras av volymexpansion.
  • Ossifikationszon. Kondrocyterna dör och ersätts av osteoblaster.