WHO Safe Community

Indikatorer för att en kommun ska få kalla sig ”WHO Safe Community”:

  1. en infrastruktur baserad på samarbete ledd av en grupp med ansvar för säkerhetsförebyggande arbete i det aktuella lokalsamhället
  2. långsiktiga och uthålliga program som omfattar både kön, ålder, omgivningar och situationer
  3. program inriktade på riskgrupper och riskmiljöer och inriktning på sårbara grupper
  4. fortlöpande dokumentation av frekvens och orsak till skador
  5. regelbunden utvärdering av programmen och deras effekter
  6. deltagande i nationella och internationella nätverk för Safe Communities