Solfjäderbilden

Hälsans bestämningsfaktorer indelning i modellen som använts i samband med utarbetandet
av de nationella folkhälsomålen:

  1. Ålder, kön och arv som vi inte kan påverka, men som är betydelsefulla och ger oss olika förutsättningar.
  2. De psykosociala resurserna (gemenskap, känsla av delaktighet, hopp, framtidstro, trygghet och meningsfullhet i tillvaron).
   Grundläggs tidigt, då barnet utvecklar sin förmåga till vuxenkontakt.
  3. Individens levnadsvanor
  4. Livsvillkoren
  5. Samhällsekonomiska strukturen och miljön.

   Individens psykosociala resurser påverkar möjligheter att välja levnadsvanor, dessa är i sin tur beroende av livsvillkoren, som, i nästa steg är beroende av samhällsstrukturen.

   Samtliga nivåer kan påverkas utom ålder, kön och arv, men dessa är betydelsefulla eftersom de påverkar vår sårbarhet för, och möjligheter att påverka andra bestämningsfaktorer.