Vård av närstående

Möjlighet till närståendepenning finns. Om man avstår från förvärvsarbete för att vårda närstående person som är svårt sjuk kan man få närståendepenning från försäkringskassan. Man kan få närståendepenning i högst 60 dagar sammanlagt för varje person som vårdas. Närståendepenning är knappt 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. För att ansöka om närståendepenning måste man fylla i blanketterna ”Ansökan om närståendepenning” och ”Försäkran för närståendepenning”. Till ansökan ska ett särskilt läkarutlåtande för närståendepenning bifogas. Den sjuke ska lämna sitt samtycke till vården.