Stöd till funktionshindrade

Läkarens uppdrag

  • Identifiera patienter som kan tänkas omfattas av olika sammhällsstöd.
  • Hänvisa dem vidare till försäkringskassa, kommun, landsting och/eller kurator för mer information och eventuell ansökan.
  • Skriv objektiva intyg att bifoga ansökan.
  • Informera om vem som fattar beslut och om att negativt beslut går att överklaga.

Följande hjälp finns att få

Handikappersättning från försäkringskassan

Bilstöd från försäkringskassan

Parkeringstillstånd från kommunen

LSS (kommun/landsting)

Assistansersättning, LASS (kommun/försäkringskassan)

Särskilt boende (kommunen)