Sjukskrivning

På dessa sidor kan du läsa om vilka regler som gäller vid sjukskrivning, hur man som läkare bör agera när det gäller sjukskrivningar och eventuella rehabiliteringsåtgätder.

Bakgrund

Av sjukskrivningar som är 6 veckor eller längre är:

 • 26 % diagnoser i rörelseorganen
 • 27 % psykiska sjukdomar
 • återstoden är blandat

Hos unga (<30 år) dominerar psykiska diagnoser.

Sjukfrånvaron är större bland:

 • kvinnor – 61 % av långvarigt sjukskrivna är kvinnor
 • äldre
 • lågutbildade
 • lågavlönade
 • arbetslösa

Olika regioner är också överrepresenterade. Jämtland har hög sjukfrånvaro, Halland har låg.

Antalet sjukskrivna har varierat stort de senaste 40 åren med toppar 1978, 1988 och 2003. Under dessa 40 år har antalet personer som försörjs av staten (sjukpenning, socialbidrag och aktivitets-/sjukersättning) fördubblats. Anledningarna till detta är flera.

 • Många kvinnor har gått ut i arbete. Dessa försörjdes tidigare av sina män. Så ser det fortfarande ut i många länder.
 • Vidgat sjukdomsbegrepp
 • Höga ersättningsnivåer
 • Få karensdagar
 • Svag kontroll av sjukskrivna
 • Lägre arbetsmoral än tidigare
 • Dålig fysisk arbetsmiljö
 • Dålig psykosocial arbetsmiljö

I Sverige är en hög andel av befolkningen sysselsatta i jämförelse med övriga Europa.