Samhällsförändringar

Exempel på två stora och två mindre samhällsförändringar som har haft eller kommer att få betydande effekter på befolkningens hälsa.