Prevention

Primärprevention = Förhindra uppkomst av sjukdom.

Sekundärprevention = Tidig diagnostik och behandling. Förhindra uppkomst av komplikationer.

Tertiärprevention = Begränsning av handikapp, förhindra återfall i sjukdom, rehabilitering.