Invaliditet

Det finns tabellverk som anger riktvärden för hur man ska bedöma invaliditet (Gradering av medicinsk invaliditet 2004. Utgiven av Sveriges Försäkringsförbund Andra upplagan, 2:a tryckningen 2004).