Hälsoperspektiv

Modell utarbetad av bland annat Margareta Kristenson i skriften På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård från Statens folkhälsoinstitut: 

Olika individer kan uppleva samma situation olika, den som har en sjukdom kan fortfarande må bra, och det är hälso- och sjukvårdens uppgift t ex för diabetespatienter att de med hjälp av behandlingen, mår bra och kan leva ett normalt liv. 2. Både individuell självskattning och professionellt perspektiv bör vägas ihop. Helhetsperspektiv på hälsa. 3.Hälsa innefattar både subjektiv upplevelse av välbefinnande och hälsa och sjukdom kan ses som ett kontinuum och inte som två ändpunkter eller två kategorier.