Fysisk aktivitet på recept

Det finns flera fördelar med att skriva ett recept på fysisk aktivitet framför att enbart råda patienten till ökad aktivitet.

  • Patienten får med sig informationen hem och detta minskar risken för missförstånd.
  • Receptet lägger extra tyngd bakom rådet.
  • Det har visats att det ger bättre följsamhet än muntligt råd.
  • Receptet kan skickas till Korpen/Friskis & Svettis etc som sedan tar kontakt med patienten

Innan recept skrivs finns flera viktiga saker att ta hänsyn till.

Är patienten redo för en förändring? Är hon inte det kommer hon troligen inte genomföra den och ytterligare ett misslyckande i bagaget är få patienter hjälpta av. I ett sådant läge måste man öka patientens motivation till exempel genom motiverande samtal som du också kan läsa om på Encykomedica.se.

För att öka graden verkställande är det klokt att komma fram till en lämplig aktivitet i dialog med patienten. Aktiviteten ska för patienten kännas meningsfull, rolig och möjlig att genomföra.

Att vid nästa besök följa upp är mycket viktigt.