Arbetsskador

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla en arbetsskada till Försäkringskassan.

I Sverige finns två försäkringar vid arbetsskador, en i form av en allmän socialförsäkring, ”Lagen om arbetsskadeförsäkring” (LAF), och en kollektivavtalad, ”Trygghetsförsäkring vid arbetsskada” (TFA).