Simvastatin

Simvastatin sänker triglycerider. Höjer inte HDL mycket. Har utmärkt evidens för minskning av hjärt- och kärlsjukdom vid diabetes samt är både billigt och relativt biverkningsfritt.