NSAID

Verkningsmekanism

Mekanism vid biverkningar i ventrikel
COX-1 finns konstitutivt i ventrikelslemhinnan. Prostaglandin är viktigt för att skydda ventrikelslemhinnan mot saltsyrainducerad erosion.

Mekanism vid biverkning hos astmatiker
Vid COX-hämning kan arakidonsyrametabolismen shuntas över till LOX med ökad leukotriensyntes som följd. Detta kan innebära risk för obstruktiva luftvägsbesvär.