Karvediol

Karvedilol är en kombinerad beta (oselektiv) och alfa receptorblockerare.

Karvedilol hämmar via alfablockad ökning av perifer resistens, betablockaden minskar också pulsstegringen.