DMARD

Disease-modifying Anti-Rheumatic Drugs

Metotrexat
Metotrexat är det DMARD som dominerar inom RA-behandlingen.

Det kan inflammatoriska lungförändringar varför man gör lungröntgen vid preparatets insättande så att man har en utgångsbild att jämföra med vid eventuella framtida behov.

Mekanism vid RA
Den antireumatiska effekten hos metotrexat tycks inte ha något med hämningen av folsyra att göra. Därför ges folsyrasubstitution för att minimera risken för biverkningar kopplade till denna hämning.