Beta-2-agonister

Exempel på beta-2-agonister:

Airomir ® – Salbutamol
Ventoline ® – Salbutamol
Bricanyl ® – Terbutalin

ß2-agonister ger en direkt relaxation av den glatta bronkialmuskulaturen, hämmar frisättning av mediatorer från bland annat mastceller i slemhinnan, minskar vävnadsödemet genom minskat plasmaläckage och stimulerar mukociliär transport. De vanligaste biverkningarna är tremor, tachycardi, muskelkramper och hypokalemi.

Efter inhalation av beta2-agonist kan patientens PO2 försämras. Patienten kan trots detta känna sig bättre. Bakomliggande mekanism till försämring av  PO2 är att stimulering av beta-2-receptorer i lungkärlen slår ut hypoxisk vasokonstriktion i lungkärlbädden dvs ökar genomblödningen i dåligt ventilerade lungavsnitt. Effekten är övergående då obstruktiviteten minskar på behandlingen.

Fass.se

“Salbutamol är en adrenerg beta-receptorstimulerare med selektiv effekt på bronkernas beta-2-receptorer, som ger bronkdilatation.
Den bronkdilaterande effekten inträder inom ett par minuter efter inhalation och når maximal effekt efter 30-60 minuter. Den kvarstår i regel minst 4 timmar. Vid inhalation kan den bronkdilaterande effekten inte relateras till serumkoncentrationen.
Adrenerga beta-2-stimulerare har också visat sig kunna öka det nedsatta mukociliära clearance som förekommer vid obstruktiv lungsjukdom och därmed underlättar upptransporten av segt sekret.”

Vanliga biverkningar vid behandling med beta-2-agonister

  • Palpitationer
  • Takykardi
  • Huvudvärk
  • Tremor
  • Urtikaria
  • Muskelkramper